Seznamte se s cíli, výsledky a nejnovějšími úspěchy projektu HOPE4SCHOOLS spolufinancovaného programem Erasmus plus. Přečtěte si první zpravodaj projektu.

Zpravodaj_English

Zpravodaj_Bulgarian

Zpravodaj_Czech

Zpravodaj_Greek

Zpravodaj_Portuguese

Zpravodaj_Romanian

Zpravodaj_Serbian  

 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top