První výsledek projektu je metodika pro školy (učitelé, vedení i poradce) určená jako nástroj pro zavádění přístupu podpory duševní pohody. CZ_H4S Methodology _Final
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top