Tento výsledek spočívá ve shromáždění několika osvědčených postupů na mezinárodní úrovni s důrazem na to, jak škola zvládla pandemickou situaci, přechod od výuky ve třídě k online výuce, negativní dopady situace COVID-19, jako je vyhoření a stres. Kromě sběru osvědčených postupů jsme připravili několik rozhovorů s pracovníky školy nebo odborníky na různá témata související s pohodou a duševním zdravím. Ty poskytly učitelům a odborníkům příležitost podělit se o poznatky přístupnou formou a přátelským způsobem.

Osvědčené postupy

 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top