Partneři projektu Hope4Schools spolupracují na nasledujících výsledcích:

1. výsledek: Metodika pro učutelé k zavedení duševní pohody do škol (průvodce)

2. výsledek: Online depozitář zdrojů aktivit a digitálních nástrojů určené k rozvoji duševní pohody

3. výsledek: Zkušenosti a ověřené postupy

 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top