Cílem tohoto výsledku je dosáhnout změn třemi způsoby: -zvýšit povědomí pracovníků školy a žáků o pohodě a duševním zdraví tím, že jim budou k dispozici nástroje buď pro výuku ve třídě, nebo při online výuce -větší vybavenost pracovníků školy a žáků digitálními pedagogickými nástroji a technikami pro spolupráci s žáky a kolegy. -zvýšit schopnost učitelů a žáků pracovat samostatně tím, že budou rozvíjet schopnost samostatného učení a dovednosti sebekontroly. Proto je cílem tohoto výsledku projektu být úložištěm s otevřenými vzdělávacími zdroji pro pracovníky škol (učitele, poradce, vedoucí pracovníky, žáky) a dokonce i pro rodiče nebo jiné odborníky.

Online repozitář zdrojů o pohodě a interaktivní digitální nástroje

 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top