H4S PR3

ДържаваЗаглавиеСъдържание
България1. MiSP (проект "Осъзнатост в училищата")
2. Инструмент за самопомощ за учители - Практика за позитивна атмосфера в училище
 • Изтеглете тук
 • Чешка република1. Методология 4R - устойчивост, права и уважителни взаимоотношения
  2. Нощ с Андерсен, разказване на приказки и преспиване в училище
 • Изтеглете тук
 • Гърция1. Проект iWell - Подобряване на цифровото и социалното благосъстояние в училищата
  2. Смесено обучение в образованието в гръцкото училище
 • Изтеглете тук
 • Португалия1. Escolas SaudavelMente (Училища за здрави умове)
  2. TABASCO - Целенасочен подход за борба с тормоза в училищата чрез кампании и организиране
 • Изтеглете тук
 • Румъния1. CPIP - Виртуално образование в румънските училища
  2. CPIP - Един ден от живота: Галуей ETSS
  3. LTWS - Фестивал за разказване на истории и учене чрез преживяване
  4. LTWS - РАБОТИЛНИЦА И ГАЛЕРИЯ LOGART
 • Изтеглете тук

 • Изтеглете тук
 • Сърбия1. Онлайн уроци по националната телевизия (RTS2) и портала RTS Planeta
  2. EdTech
 • Изтеглете тук
 •  
  Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
  и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
  Scroll to Top