Този резултат се състои в събирането на няколко най-добри практики на международно ниво, като се подчертава как училището се е справило със ситуацията на пандемия, преминаването от обучение в класната стая към онлайн обучение, отрицателните ефекти от ситуацията на COVID-19 като прегаряне и стрес.

Освен събирането на добри практики, подготвихме и няколко интервюта с училищен персонал или специалисти по различни теми, свързани с благосъстоянието и психичното здраве. Проектът даде възможност на учители и експерти да споделят знания по достъпен начин и в приятелски формат. Най-добри практики

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top