Партньорите по проект Hope4Schools работят по създаването на следните продукти:

Резултат №1: Методология за преподаватели – Създаване на стратегия за благосъстояние в училищата

Резултат №2: Онлайн колекция от ресурси и интерактивни материали за създаване на среда на благосъстояние в училище

Резултат №3: Добри практики и успешни примери

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top