Този резултат има за цел да доведе до промени по три начина:

-повишаване на осведомеността на училищния персонал и учениците относно благосъстоянието и психичното здраве чрез предоставяне на инструменти, които да са им под ръка както за учене в класната стая, така и онлайн

-по-добре оборудван училищен персонал и ученици с цифрови педагогически инструменти и техники за взаимодействие с учащите и колегите

-повишаване на способността на учителите и учениците да работят самостоятелно чрез развиване на умения за самостоятелно учене и самоконтрол Ето защо резултатът от този проект има за цел да се превърне в хранилище с отворени образователни ресурси за училищния персонал (учители, съветници, училищни ръководители, ученици) и дори за родители или други специалисти.

Ресурси на онлайн хранилището за благосъстояние и интерактивни цифрови инструменти

 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top