Teoretické gymnázium “William Shakespeare” v Temešváru je známé nejen vysokou akademickou úrovní, která se odráží v měřitelných výsledcích a dovednostech studentů, ale také četnými mimoškolními aktivitami, do nichž je zapojeno.
Webové stránky: http://williamshakespeare.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063630097586
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liceul-teoretic-w.-shakespeare-/
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top