Теоретична гимназия “Уилям Шекспир”, Тимишоара, е известна не само с високото си академично ниво, отразено в измеримите резултати и умения на учениците, но и с множеството извънкласни дейности, в които участва.
Уебсайт: http://williamshakespeare.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063630097586
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liceul-teoretic-w.-shakespeare-/
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top