Teorijska gimnazija „Vilijam Šekspir“, Temišvar, poznata je ne samo po visokom akademskom nivou, koji se ogleda u merljivim rezultatima i veštinama učenika, već i po višestrukim vannastavnim aktivnostima u koje je uključena.
Website: http://williamshakespeare.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063630097586
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liceul-teoretic-w.-shakespeare-/
Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top