Ovaj rezultat ima za cilj da proizvede promene na tri načina:

-podizanje svesti školskog osoblja i učenika o dobrobiti i mentalnom zdravlju tako što će im pružiti alate pri ruci bilo za učenje u učionici ili dok su onlajn

-opremljenije školsko osoblje i učenici digitalnim pedagoškim alatima i tehnikama za interakciju sa učenicima i kolegama

-povećana sposobnost nastavnika i učenika da rade samostalno razvijajući sposobnost samostalnog učenja i veštine samokontrole

Stoga, ovaj projektni rezultat ima za cilj da bude repozitorijum sa otvorenim obrazovnim resursima za školsko osoblje (nastavnike, savetnike, rukovodioce škola, učenike), pa čak i roditelje ili druge stručnjake.

Resursi onlajn repozitorijuma o dobrobiti i interaktivni digitalni alati

Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top