Prvi rezultat projekta dobrobiti je metodologija za školsko osoblje (nastavnike, školske vođe i savetnike) koja im pomaže da osmisle strategiju i korake za uvođenje celokupnog školskog pristupa pitanjima dobrobiti i mentalnog zdravlja.

H4S Methodology _Final_RS
Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top