Ko smo

„HOPE4schools-Obrazovanje o zdravlju, otvorenosti i prosperitetu za škole“- projekat sa identifikacionim brojem 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 koordinira LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE“ iz Temišvara, Rumunija, i finansira se u okviru programa ERASMUS+ , K2 Partnerstva KA220-SCH – Partnerstva za saradnju u školskom obrazovanju.

Partneri na projektu:

 • CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA (CPIP)/Rumunija
 • SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (KNOW&CAN)/Bugarska
 • Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia (RDPSEWM)/Grčka
 • Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)/Portugal
 • Základní škola Orangery. s.r.o. (ORANGERY)/Češka Republika
 • Osnovna škola Veljko Dugošević (OSVD)/Srbija

Pozadina

Projekat HOPE4schools ima za cilj da promoviše iskorišćavanje digitalnih tehnologija u korist nastavnika i učenika kako bi im se pomoglo da se lakše prilagode, da evoluiraju i pokažu otpornost u suočavanju sa nedaćama. Stoga će projekat biti sproveden kako bi se proizveli sledeći rezultati:

 • povećano znanje i svest o blagostanju i mentalnom zdravlju,
 • povećan nivo digitalne kompetencije za nastavnike i učenike,
 • povećan nivo poverenja nastavnika i učenika u korišćenje novih tehnologija za podršku dobrobiti.

Cilj

Opšti cilj našeg projekta je da razvijemo nove materijale za učenje i da u isto vreme odgovorimo na sledeća pitanja:

 • Kako onlajn škole mogu kontinuirano podržavati svoje učenike, osoblje i njihove porodice kako bi se smanjio rizik po njihovo zdravlje i dobrobit?
 • Kako možemo podržati svaku grupu tokom ovog vremena?
 • Kako nastavnici mogu da komuniciraju sa učenicima i da ih drže uključene u digitalni svet?

Da bismo ostvarili te ciljeve naš projekat teži da:

 • opremi školsko osoblje relevantnim informacijama o zdravlju, bezbednosti, mentalnom zdravlju i dobrobiti, kroz učešće u aktivnostima obuke i radionica;
 • opremi školsko osoblje i roditelje savetima kako da razgovaraju sa učenicima o KOVID-19, mentalnom zdravlju, blagostanju, putem interaktivnih digitalnih tehnologija;
 • razvije nove kompetencije za školsko osoblje i učenike kao što su: razumevanje mentalnog zdravlja, poboljšana zdravstvena komunikacija, otpornost i upravljanje stresom učešćem u događajima obuke osoblja, aktivnostima faza testiranja, konsultativnim radionicama ili korišćenjem onlajn resursa repozitorijuma;
 • prihvati nove nastavne metode kako bi bolje motivisali i uključili učenike u onlajn učenje i digitalne tehnologije. Nastavnici i učenici će se bolje upoznati i imati samopouzdanja sa novim metodama onlajn nastave kao što su: Kahoot, Jamboard, Nearpod, Padlet, Canvas, Mentimeter itd.;
 • razvije „kulturu“ blagostanja u celoj školi i aktivno uključivanje celokupnog osoblja, nastavnika i nenastavnog osoblja i učenika ugrađivanjem metodologije dobrobiti u školsku strategiju i razvojem konkretnog akcionog plana u tom pogledu;
 • uspostavi klimu u učionici koja minimizira probleme discipline i podstiče akademska poboljšanja, preduzimanjem praktičnih koraka u implementaciji pristupa dobrobiti u školama;
 • primeni nove onlajn metode i digitalne aktivnosti u učionici kroz resurse onlajn repozitorijuma i Deljenja znanja i iskustava kroz primere najbolje prakse.
Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top