Regionální ředitelství základního a středního školství v Západní Makedonii (Řecko) je regionální vzdělávací organizace pověřená správním a pedagogickým dohledem nad decentralizovanými strukturami ministerstva školství a náboženských záležitostí a nad základními a středními, všeobecnými a odbornými školami v regionu. Jejím hlavním cílem je koordinovat a provádět vzdělávací politiku řeckého ministerstva školství a dohlížet na různé vzdělávací iniciativy a programy včetně projektů financovaných z evropských fondů.
Internetové stránky: https://dmaked.pde.sch.gr/
Facebook: link
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top