Регионалната дирекция за начално и средно образование в Западна Македония, Гърция, е регионална образователна организация, която отговаря за административния и образователния надзор на децентрализираните структури на Министерството на образованието и религиозните въпроси, както и на началните и средните, общообразователните и професионалните училища в региона. Основната ѝ цел е да координира и прилага образователните политики на гръцкото Министерство на образованието и да контролира различни образователни инициативи и програми, включително проекти, финансирани от Европейския съюз.
Уебсайт: https://dmaked.pde.sch.gr/
Facebook: link
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top