Základní škola Orangery je koncipována jako základní škola pro první stupeň (1. až 5. třída). Jsme školou, která zajišťuje kvalitní výuku v českém a anglickém jazyce. Naším posláním je vytvářet podnětné prostředí pro výuku, ve kterém mohou děti dosahovat co nejlepších výsledků, a bezpečnou atmosféru pro sdílení a přátelství. V základní škole Orangery jsou děti vedeny k samostatnosti, odpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu. Naše škola nabízí prostředí malých skupin – max. 16 dětí ve třídě, individuální styly učení, odpovídající formativní hodnocení – žádné známky, intenzivní spolupráci s rodiči – komunikace, školní akce, moderní metody výuky, projektové vyučování, budování vztahů, důraz na dobré klima, rozvoj sociálních dovedností. Dále podporujeme využívání kreativity, učíme estetice a etice, jsme ekologicky šetrná škola, jejíž součástí je školní psycholog a speciální pedagog a v neposlední řadě tým profesionálních dospělých s laskavým a respektujícím přístupem k dětem.
Webové stránky: https://zs.orangery.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zsorangery/
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top