Основно училище Orangery е замислено като начално училище (от 1-ви до 5-ти клас). Ние сме училище, което осигурява висококачествено образование на чешки и английски език. Нашата мисия е да създадем стимулираща учебна среда, в която децата да постигат най-добри резултати, и сигурна атмосфера за споделяне и приятелство. В начално училище Orangery децата се водят към самостоятелност, отговорност и активен подход към живота. Нашето училище предлага учебна среда в малки групи – максимум 16 деца в клас, индивидуални стилове на учене, съответно формиращо оценяване – без оценки, интензивно сътрудничество с родителите – комуникация, училищни събития, съвременни методи на преподаване, проектно-базирано обучение, изграждане на взаимоотношения, акцент върху добрия климат, развитие на социални умения. Освен това насърчаваме използването на творчеството, учим на естетика и етика, ние сме екологично училище, което включва училищен психолог и специалисти по специално образование, и не на последно място – екип от професионални възрастни с любезен и уважителен подход към децата.
Уебсайт: https://zs.orangery.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zsorangery/
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top