От 1961 г. по решение на Общинa Голубац училището е наречено Велко Дугошевич, на името на националния герой и организатор на въстанието в района на Браничево, и включва седем населени места: Браничево, Пониква, Винчи, Бик инже, Барич, Доня Крушевица и Суваич.
През 1968 г., поради липсата на училищни помещения, усилията на общината и на повечето жители на Браничево започват да осигуряват средства за построяването на ново училище. Строежът е започнат през 1980 г. и днес това училище е с площ от 2100 м2 и отговаря на всички изисквания на Закона за началните училища.
Днес училището има 35 служители. Образователната структура на училището в областта на преподаването е следната: трима преподаватели за начално училище, четирима учители за начално училище, девет професори по предмети, двама учители по предмети и един педагог. Това, което особено отличава нашето училище, е високото ниво на сигурност на учениците и оптималният брой ученици в класовете, което позволява по-добра и ефективна работа и по-голяма ангажираност на учителите.
Уебсайт: http://osbranicevo.co.rs/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011128596520
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top