Завършваме всички резултати от нашите проекти в този четвърти бюлетин.

Бюлетин_Английски език

Бюлетин_Български език

Бюлетин_Чешки език

Бюлетин_Гръцки език

Бюлетин_Португалски език

Бюлетин_Румънски език

Бюлетин_Сръбски език

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Scroll to Top