Asociace Know & Can je nevládní organizace založená v březnu 2007 v Sofii. Pracuje především v oblasti neformálního vzdělávání a na evropských projektech a programech v oblasti vzdělávání, práv, spravedlnosti, občanství a mobility. Má partnery ve 20 zemích EU, Turecku, Albánii a Makedonii.
Hlavní cíle:
 • Rozvoj, poskytování a realizace vzdělávacích programů k získání nových znalostí a dovedností.
 • podpora účasti na národních a mezinárodních akcích a programech.
 • zavádění moderní metody a techniky pro rozvoj neformálního vzdělávání v Bulharsku.
 • Trénink pracovníci v neformálním vzdělávání
 • poskytnout podporu všem kreativním lidem
Základní činnosti:
 • rozvoj a řízení projektů a programů
 • účast v národních a mezinárodních projektech, akcích a programech.
 • investice v oblasti lidského kapitálu
 • mezinárodní spolupráce
 • zabezpečovat logistickou podporu při pořádání regionálních, národních a mezinárodních akcí zaměřených na výměnu zkušeností a osvědčených postupů.
 • spolupríce s organizacemi a institucemi působícími v oblasti vzdělávání a vzdělávacích služeb.
Webové stránky: http://www.knowandcan.com/
Facebook: https://www.facebook.com/know.can.association/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/know-and-can/
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top