Сдружение “Знам и мога” е неправителствена организация, създадена през март 2007 г. в София. Работи основно в сферата на неформалното образование и по европейски проекти и програми в областта на образованието, правата, правосъдието, гражданството и мобилността. Има партньори в 20 държави от ЕС, Турция, Албания и Македония.
Основни цели:
 • Разработване, провеждане и прилагане на образователни програми за придобиване на нови знания и умения
 • Насърчаване на участието в национални и международни събития и програми
 • Прилагане на съвременни методи и техники за развитие на неформалното образование в България
 • Обучение на персонала в областта на неформалното образование
 • Осигуряване на подкрепа за всички творци
Основни дейности:
 • Разработване и управление на проекти и програми
 • Участие в национални и международни проекти, събития и програми
 • Инвестиране в човешкия капитал
 • Международно сътрудничество
 • Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на регионални, национални и международни събития за обмен на опит и добри практики
 • Сътрудничество с организации и институции, работещи в областта на образованието и образователните услуги.
Уебсайт: http://www.knowandcan.com/
Facebook: https://www.facebook.com/know.can.association/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/know-and-can/
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top