Centrum pro podporu celoživotního učení – CPIP – je nevládní nezisková instituce působící ve vzdělávací a sociální oblasti. Podporuje kulturu “celoživotního učení” prostřednictvím aktivního zapojení členů komunity do vytváření ucelené strategie realizace koncepce a praxe celoživotního učení. CPIP rozvíjí národní a mezinárodní projekty na různá sociální a vzdělávací témata. Jeho projekty jsou spolufinancovány Evropskou komisí prostřednictvím různých programů určených pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální nástroje.
Internetové stránky: https://cpip.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top