Centar za promovisanje doživotnog učenja – CPIP – je nevladina, neprofitna institucija aktivna u obrazovnoj i društvenoj oblasti. Ona promoviše kulturu „doživotnog učenja“ kroz aktivno uključivanje članova zajednice u razvoj koherentne strategije implementacije koncepta i prakse doživotnog učenja. CPIP razvija nacionalne i međunarodne projekte na različite društvene i obrazovne teme. Njene projekte sufinansira Evropska komisija kroz različite programe namenjene obrazovanju, kulturi i audio-vizuelnim alatima.
Website: https://cpip.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top