AEJE – Agrupamento de Escolas José Estêvão – je seskupení škol od mateřských až po střední školy, včetně odborných kurzů. Zahrnuje šest základních škol, jednu nižší střední školu a jednu střední školu (která je stará více než 100 let). Kromě toho zahrnuje také centrum celoživotního vzdělávání dospělých a centrum celoživotní formace pro učitele a další pracovníky školy. Tato škola (seskupení škol) má více než 2800 žáků a zaměstnává přibližně 290 učitelů a 100 dalších pracovníků.
Na AEJE se výrazně podporuje využívání nových technologií a kreativita, stejně jako rozvoj měkkých dovedností, jako je vedení, empatie a dobrá práce v týmu.
Webové stránky: http://www.aeje.pt
Facebook: https://www.facebook.com/ae.joseestevao.5
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top