AEJE – Agrupamento de Escolas José Estêvão – е обединение на училища от детската градина до края на средното образование, включително професионални курсове. Състои се от шест начални училища, едно средно училище и една гимназия (която е на повече от 100 години). Освен това включва и център за обучение на възрастни през целия живот ing и център за формиране през целия живот на учители и друг училищен персонал. В това училище (клъстер от училища) учат повече от 2800 ученици и работят около 290 учители и 100 души друг персонал.
В AEJE силно се насърчава използването на нови технологии и творчество, както и развитието на меки умения, като лидерство, съпричастност и добра работа в екип.
Уебсайт: http://www.aeje.pt
Facebook: https://www.facebook.com/ae.joseestevao.5
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top