AEJE – Agrupamento de Escolas José Estêvão – je grupa škola, u rasponu od vrtića do kraja srednjeg obrazovanja, uključujući stručne kurseve. Sastoji se od šest osnovnih škola, jedne niže srednje škole i jedne srednje škole (koja je stara više od 100 godina). Pored toga, obuhvata i centar za doživotno učenje odraslih i centar za doživotno obrazovanje za nastavnike i ostalo školsko osoblje. Ova škola (klaster škola) ima više od 2800 učenika i zapošljava oko 290 nastavnika i 100 drugog osoblja.
U AEJE-u se veoma podstiče upotreba nove tehnologije i kreativnosti, kao i razvoj mekih veština, kao što su liderstvo, empatija i dobar rad u timu.
Website: http://www.aeje.pt
Facebook: https://www.facebook.com/ae.joseestevao.5
Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top