Ολοκληρώνουμε όλα τα αποτελέσματα του έργου μας σε αυτό το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο. Ενημερωτικό δελτίο στα αγγλικά Ενημερωτικό δελτίο στα βουλγαρικά Ενημερωτικό δελτίο στα τσέχικα Ενημερωτικό δελτίο στα ελληνικά Ενημερωτικό δελτίο στα πορτογαλικά Ενημερωτικό δελτίο στα ρουμάνικα Ενημερωτικό δελτίο στα ρουμάνικα
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top