Ο οργανισμός AEJE – Agrupamento de Escolas José Estêvão – είναι ένα σύμπλεγμα σχολείων, από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών μαθημάτων. Περιλαμβάνει έξι δημοτικά σχολεία, ένα σχολείο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα γυμνάσιο (άνω των 100 ετών). Εκτός αυτού, περιλαμβάνει επίσης κέντρο για τη δια βίου μάθηση ενηλίκων και κέντρο δια βίου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου. Αυτό το σύμπλεγμα σχολείων έχει περισσότερους από 2800 μαθητές και απασχολεί περίπου 290 εκπαιδευτικούς και 100 άτομα λοιπό προσωπικό.
Στο AEJE ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση της νέας τεχνολογίας και η δημιουργικότητα, καθώς και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ηγεσία, η ενσυναίσθηση και η καλή ομαδική εργασία.
Ιστοσελίδα: http://www.aeje.pt
Facebook: https://www.facebook.com/ae.joseestevao.5
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top