Liceul Teoretic “William Shakespeare” din Timișoara este cunoscut nu doar pentru nivelul academic ridicat, reflectat în rezultatele și competențele măsurabile ale elevilor, ci și pentru multiplele activități extracurriculare în care este implicat.
Website: http://williamshakespeare.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063630097586
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liceul-teoretic-w.-shakespeare-/
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top