Direcția Regională a Învățământului Primar și Secundar din Macedonia de Vest, Grecia, este o organizație educațională regională responsabilă de supravegherea administrativă și educațională a structurilor descentralizate ale Ministerului Educației și Cultelor, precum și a școlilor primare și secundare, generale și profesionale din regiune. Principalul său scop este de a coordona și de a pune în aplicare politicile educaționale ale Ministerului elen al Educației și de a supraveghea diverse inițiative și programe educaționale, inclusiv proiecte cu finanțare europeană.
Website: https://dmaked.pde.sch.gr/
Facebook: link
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top