The Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Western Macedonia, Greece, is a regional educational organization in charge of the administrative and educational supervision of decentralized structures of the Ministry of Education and Religious Affairs as well as of the primary and secondary, general and vocational schools in the region. Its main purpose is to coordinate and implement the educational policies of the Greek Ministry of Education and to supervise various educational initiatives and programmes including European-funded projects.
Website: https://dmaked.pde.sch.gr/
Facebook: link
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top