Încheiem toate rezultatele proiectului nostru în acest al patrulea buletin informativ.

Newsletter_Engleză

Newsletter_Bulgară

Newsletter_Cehă

Newsletter_Greacă

Newsletter_Portugheză

Newsletter_Română

Newsletter_Sârbă

Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top