Asociația Know & Can este o organizație neguvernamentală înființată în martie 2007 la Sofia. Aceasta activează în principal în domeniul educației non-formale și în proiecte și programe europene în domeniile educației, drepturilor, justiției, cetățeniei și mobilității. Are parteneri în 20 de țări din UE, Turcia, Albania și Macedonia.
Obiective principale:
 • Elaborarea, furnizarea și punerea în aplicare a unor programe educaționale pentru dobândirea de noi cunoștințe și competențe
 • Încurajarea participării la evenimente și programe naționale și internaționale
 • Aplicarea de metode și tehnici moderne pentru dezvoltarea educației non-formale în Bulgaria
 • Formarea personalului în domeniul educației non-formale
 • Oferirea de sprijin pentru toate persoanele creative
Activități de bază:
 • Dezvoltarea și gestionarea proiectelor și programelor
 • Participarea la proiecte, evenimente și programe naționale și internaționale
 • Investiții în capitalul uman
 • Cooperare internațională
 • Furnizarea de sprijin logistic pentru desfășurarea de evenimente regionale, naționale și internaționale în vederea schimbului de experiență și de bune practici
 • Cooperarea cu organizații și instituții care activează în domeniul educației și al serviciilor educaționale.
Website: http://www.knowandcan.com/
Facebook: https://www.facebook.com/know.can.association/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/know-and-can/
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top