Centrul pentru Promovarea Învățării pe Tot Parcursul Vieții – CPIP – este o instituție neguvernamentală, non-profit, care activează în domeniul educațional și social. Acesta promovează cultura “învățării pe tot parcursul vieții” prin implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea unei strategii coerente de implementare a conceptului și practicii de învățare pe tot parcursul vieții. CPIP dezvoltă proiecte naționale și internaționale pe diverse teme sociale și educaționale. Proiectele sale sunt cofinanțate de Comisia Europeană prin diverse programe destinate educației, culturii și instrumentelor audio-vizuale.
Website: https://cpip.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top