AEJE – Agrupamento de Escolas José Estêvão – este un grup de școli, de la grădiniță-grădiniță până la sfârșitul învățământului secundar, inclusiv cursuri profesionale. Acesta cuprinde șase școli primare, o școală secundară inferioară și un liceu (care are o vechime de peste 100 de ani). În plus, include, de asemenea, un centru de învățare pe tot parcursul vieții pentru adulți și un centru de formare pe tot parcursul vieții pentru profesori și alt personal școlar. Această școală (grup de școli) are peste 2 800 de elevi și angajează aproximativ 290 de profesori și 100 de alți membri ai personalului.
La AEJE se încurajează foarte mult utilizarea noilor tehnologii și creativitatea, precum și dezvoltarea competențelor transversale, cum ar fi leadershipul, empatia și lucrul în echipă.
Website: http://www.aeje.pt
Facebook: https://www.facebook.com/ae.joseestevao.5
Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații în cadrul proiectului Hope4Schools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
nu reprezintă o aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în această publicație.

Scroll to Top